Sắp xếp theo:  
Giá Tốt

Hưng Bình Tower

50m2 - 100m2 – 150m2 – 200m2 - 250m2 - 296m2
Quận Bình Thạnh
$14 USD
Giá Tốt, HOT

Hasa Building

25m2 - 30m2 - 35m2 - 55m2 - 70m2 - 100m2
Quận 1
$12 USD
Giá Tốt

CT Plaza

100m2 - 500m2 - 650m2 - 1000m2 - 2200m2
Quận Tân Bình
$19 USD
HOT

The Galleria Metro 6

92m2 - 112m2 - 118m2 - 147m2 264m2 - 384m2
Quận 2
$16 USD
Giá Tốt

EBM Building

105m2 - 120m2 - 170m2 - 200m2 - 420m2
Quận Bình Thạnh
$16 USD
Giá Tốt

Central Plaza

50m2 - 100m2 - 150m2 - 200m2
Quận Tân Bình
$12 USD
Giá Tốt

Charmington La Pointe

31m2 - 65m2 - 80m2 - 200m2- 300m2 - 440m2
Quận 3
$16 USD
HOT

Viễn Đông Building

36m2 - 72m2 - 105m2 - 177m2 - 350m2
Quận 1
$13 USD
Giá Tốt

PV Gas Tower

150m2 - 300m2 - 450m2 - 600m2 - 1200m2
Quận 7
$12 USD
Giá Tốt

Minh Tinh Building

40m2 - 50m2 - 90m2 - 105m2 143m2
Quận 3
$14 USD
Giá Tốt

Attech Building

98m2 - 177m2 - 275m2 - 452m2 - 466m2 - 471m2
Quận Tân Bình
$14 USD

Họ tên:
E-Mail:
SĐT:
Lời nhắn: