Sort By:  
the-world-center-1

The World Center

The World Center 16USD/M2, diện tích thuê đa dạng 360 – 750m, Văn phòng được xếp hạng B và được xây dựng trên…

$16 USD 360 - 750 M2 Quận 1
somerset-building-2
Giá Tốt

Somerset Building

Somerset Building 21USD/M2 – Diện tích cho thuê đa dạng 80, 100, 200 m2 – Loại văn phòng hạng B được xây dựng…

$21 USD 80 - 450 M2 Quận 1
saigon-centre-tower-1
HOT

Saigon Trade Center

Saigon Trade Center 21USD/M2 – Diện tích cho thuê đa dạng 50, 60, 100, 200, 500, 1000 – Văn phòng hạng B+ được…

$21 USD 50 - 1000 M2 Quận 1
saigon-tower-3
Giá Tốt

Saigon Tower

Saigon Tower 33USD/M2 – Diện tích thuê 100, 150, 160m2 – Văn phòng xếp hạng A được xây dựng trên đường Lê Duẩn,…

$33 USD 100 - 160 M2 Quận 1
saigon-centre-tower-2
HOT

Saigon Centre Tower

Saigon Centre Tower 35USD/M2 – Diện tích thuê đa dạng 150, 250m2, 300m2 .. Văn phòng được xếp hạng A được xây dựng…

$35 USD 150 - 1000 M2 Quận 1
petrovietnam_2
HOT

Petrovietnam Tower

Petrovietnam Tower 27USD/M2 – Diện tích thuê đa dạng 70,100, 350m2 – Loại văn phòng hạng A được xây dựng trên đường Lê…

$27 USD 70 - 1000 M2 Quận 1
p-t-building-2
Giá Tốt

P&T Building

P&T Building 13USD/M2 – Diện tích thuê 40m2 – 55m2 – 70m2 – 90m2 – 105m2 – Cao ốc văn phòng Xếp hạng…

$13 USD 55-90 M2 Quận 1
norch-building
Giá Tốt

Norch Building

Norch Building 14USD/M2 – Diện tích thuê đa dạng 60m2, 80m2, 100m2, 200m2, 392m2, 400m2, 500m2 – Hạng C xây dựng đường Bùi…

$14 USD 60 - 500 M2 Quận 1
nam-phuong-building-2
Giá Tốt

Nam Phương Building

Nam Phương Building 10USD/M2 – Diện tích thuê đa dạng 30m2, 50m2, 60m2, 100m2 – Văn phòng xếp hạng C được xây dựng…

$10 USD 30 - 100 M2 Quận 1
hoang-long
Giá Tốt, HOT

Tân Hoàng Long Building

Tân Hoàng Long Building 11USD/M2 – Diện tích cho thuê 50 – 100m2, văn phòng được xếp hạng C và được xây dựng…

$11 USD 50 - 100 M2 Quận 1
ky-con-building-3
Giá Tốt

Ký Con Building

Ký Con Building 10USD/M2 – Diện tích thuê 30 – 50 – Văn phòng hạng C được xây dựng trên đường Ký Con,…

$10 USD 30 - 50 M2 Quận 1
mai-dung-building
Giá Tốt

Mai Dung Building

Mai Dung Building 7USD/M2 – Diện tích thuê 50m2, 80m2, 160m2 – Văn phòng hạng C được xây dựng trên đường Võ Văn…

$7 USD 50-80-160 M2 Quận 1