Sắp xếp theo:  
Giá Tốt, HOT

Sunshine Building

✔ Gọi ngay: 0906.70.30.66 để được tư vấn miễn phí và thuê được văn phòng giá rẻ nhất nhé! ✔ Tên toà nhà:…

$11 USD 60m2 - 80m2 - 150m2 Quận 1
Giá Tốt

Hưng Bình Tower

✔ Gọi ngay: 0906.70.30.66 để được tư vấn miễn phí và thuê được văn phòng giá rẻ nhất nhé! ✔ Tên toà nhà:…

$14 USD 50m2 - 100m2 – 150m2 – 200m2 - 250m2 - 296m2 Quận Bình Thạnh
Giá Tốt, HOT

Hasa Building

✔ Gọi ngay: 0906.70.30.66 để được tư vấn miễn phí và thuê được văn phòng giá rẻ nhất nhé! ✔ Tên toà nhà:…

$12 USD 25m2 - 30m2 - 35m2 - 55m2 - 70m2 - 100m2 Quận 1
Giá Tốt

CT Plaza

✔ Gọi ngay: 0906.70.30.66 để được tư vấn miễn phí và thuê được văn phòng giá rẻ nhất nhé! ✔ Tên toà nhà:…

$19 USD 100m2 - 500m2 - 650m2 - 1000m2 - 2200m2 Quận Tân Bình
HOT

The Galleria Metro 6

✔ Gọi ngay: 0906.70.30.66 để được tư vấn miễn phí và thuê được văn phòng giá rẻ nhất nhé! ✔ Tên toà nhà:…

$16 USD 92m2 - 112m2 - 118m2 - 147m2 264m2 - 384m2 Quận 2
Giá Tốt

EBM Building

✔ Gọi ngay: 0906.70.30.66 để được tư vấn miễn phí và thuê được văn phòng giá rẻ nhất nhé! ✔ Tên toà nhà:…

$16 USD 105m2 - 120m2 - 170m2 - 200m2 - 420m2 Quận Bình Thạnh
Giá Tốt

Central Plaza

✔ Gọi ngay: 0906.70.30.66 để được tư vấn miễn phí và thuê được văn phòng giá rẻ nhất nhé! ✔ Tên toà nhà:…

$12 USD 50m2 - 100m2 - 150m2 - 200m2 Quận Tân Bình
Giá Tốt

Charmington La Pointe

✔ Gọi ngay: 0906.70.30.66 để được tư vấn miễn phí và thuê được văn phòng giá rẻ nhất nhé! ✔ Tên toà nhà:…

$16 USD 31m2 - 65m2 - 80m2 - 200m2- 300m2 - 440m2 Quận 3
HOT

Viễn Đông Building

✔ Gọi ngay: 0906.70.30.66 để được tư vấn miễn phí và thuê được văn phòng giá rẻ nhất nhé! ✔ Tên toà nhà:…

$13 USD 36m2 - 72m2 - 105m2 - 177m2 - 350m2 Quận 1
Giá Tốt

PV Gas Tower

✔ Gọi ngay: 0906.70.30.66 để được tư vấn miễn phí và thuê được văn phòng giá rẻ nhất nhé! ✔ Tên toà nhà:…

$12 USD 150m2 - 300m2 - 450m2 - 600m2 - 1200m2 Quận 7
Giá Tốt

Minh Tinh Building

☎️ Gọi ngay: 0906.70.30.66 để được tư vấn miễn phí và thuê được văn phòng giá rẻ nhất nhé! ✔ Tên toà nhà:…

$14 USD 40m2 - 50m2 - 90m2 - 105m2 143m2 Quận 3
Giá Tốt

Attech Building

✔ Gọi ngay: 0906.70.30.66 để được tư vấn miễn phí và thuê được văn phòng giá rẻ nhất nhé! ✔ Tên toà nhà:…

$14 USD 98m2 - 177m2 - 275m2 - 452m2 - 466m2 - 471m2 Quận Tân Bình